Tájékoztatás a Vidékfejlesztési Program VP6-6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívásáról

Tájékoztatás a Vidékfejlesztési Program VP6-6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívásáról

Tisztelt Lovas Turisztikai Szolgáltatók! Tájékoztatom Önöket, hogy a Vidékfejlesztési Program VP6-6.2.1-16 kódszámú, „Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása” című pályázati felhívásának keretein belül támogatás igényelhető lovasturisztikai tevékenység elindítására és továbbfejlesztésére is.A pályázat fontosabb feltételei:Vidéki térségekben a mezőgazdasági mikro-vállalkozások által nem mezőgazdasági tevékenység indítása (1. célterület) vagy nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indítása (2. célterület) esetén 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg igényelhető átalány formájában.A támogatási kérelmek benyújtása 2016.10.24.-től – 2018. 10. 23-ig lehetséges. Az első értékelési határnap: 2016. november 24.Az 1. célterület, vagyis a mezőgazdasági tevékenység diverzifikációja esetén pályázó lehet az a mezőgazdasági termelő, aki / mely- mikrovállalkozásnak minősül; – árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik – székhelye/életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a felhívásban felsorolt településen van; – a fejlesztendő tevékenység (pl. turizmus vagy szálláshely-szolgáltatás) nem szerepel a bejegyzett (NAV felé bejelentett) tevékenységei között. A 2. célterület, vagyis nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indítása esetén pályázó lehet az a magánszemély, aki – legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január első napjától életvitelszerű tartózkodási hellyel a felhívásban felsorolt településen él és- első ízben indít vállalkozást, vagyis: nem tagja, nem volt tagja, illetve nem tulajdonosa vagy nem volt tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban bármeny okból megszűnt vállalkozásnak. Lovasturisztikai tevékenység elindítása esetén az összesen elérhető 100-ból 5 pontot ítélhető meg a pályázó számára, amennyiben vállalja Magyar Lovas Turisztikai Szövetség Patkós minősítési rendszerében való részvételét.A pályázati felhívás és a pontos feltételek elérhetők a Széchenyi 2020 pályázatok hivatalos honlapján  

www.palyazat.gov.hu/vp6-621-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-elindtsnak-tmogatsa-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-mikrovllalkozs-indtsa

Üdvözlettel:

Lóska Jánoselnök