Az MLTKSZ elnökségi üléséről jelentjük

Az MLTKSZ elnökségi üléséről jelentjük

MLTSZ Elnökségi Ülés
Jól halad a lovak hatósági vizsgáztatása

December elsején Budapesten tartotta kibővített elnökségi ülését a Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség. Az ülésen az elnökség mellett részt vettek a lovak hatósági alkalmassági vizsgáztatását végző bizottság tagjai is.

Elsőként Lóska János elnök köszöntötte a zord idő ellenére is megjelent kollégákat, majd röviden tájékoztatást tartott az elmúlt hónapok teendőkben bővelkedő történéseiről. Az elnökségi ülés idő pontjáig 222 lovardában 1627 ló vizsgáztatása zajlott le, és ez a szám még december hónapban tovább emelkedik, várhatóan átlépi az 1800-as létszámot. A szövetség ígéretéhez híven az ország minden régiójában olyan elismert szakembereket bízott meg a lovak vizsgáztatásával, akik évtizedes lovas múlttal rendelkeznek, lovasturisztikai szolgáltatóként is gyakorlatot szereztek, emellett a közeli régióban élnek, így az útiköltségen sokat spórolhatnak a vállalkozások. A vizsgáztatók többsége a maga régiójában elismert lovas személyiség ennek is betudható, hogy elenyésző számban fogalmazódott meg panasz, vagy reklamáció a lovak vizsgájával szemben. Sőt a vizsgáztatók éppen az ellenkezőjét tapasztalták. Nagy volt az érdeklődés az MLTSz munkája iránt, és közel 150 lovarda jelezte, hogy megragadva a hatósági vizsga mellé kérhető, díjmentes minősítést, szeretne belépni a szövetség önkéntes patkós minősítési rendszerébe is. 

Azok a jogkövető és rendezetten működő lovardák, akiknél a lovak vizsgáztatása megtörtént, többnyire a szolgáltatási célokra megfelelő, vagy jól megfelelő lovakkal rendelkeznek, emellett rendelkeznek a törvény által előírt személyi és tárgyi feltételekkel is. Sajnos még mindig nagyon sok a feketén működő lovarda, amely rontja a becsületesen működő vállalkozások piacát. Ezért tartja nagyon lényegesnek a szövetség, hogy a lovas szolgáltatást igénybe vevők köréhez is eljusson az információ, hogy az a lovarda ahol lovagol, legálisan működik-e. Erről az MKEH honlapján lehet tájékozódni: www.mkeh.gov.hu

Természetesen az MLTKSz, mint szakmai érdekvédelmi szervezet elsődleges feladatának tekinti a tagjai segítését. Ennek bevált eszköze a tagság által önként vállalt patkós minősítési rendszer, amely a törvényben megfogalmazott minimum követelményeknél jóval színvonalasabb, ezáltal versenyképesebb szolgáltatások kialakításában segíti a tagságot. A minősítés ló létszámtól függetlenül kérhető, de a három patkós minősítéshez legalább öt, az ötpatkós, legmagasabb minősítéshez pedig legalább tíz lovaglásra alkalmas lóval kell rendelkezni. A minősítési rendszer kialakításánál súlyozottan veszik figyelembe a lovak nyereg alatti használhatóságát, amelyet a hatósági vizsgáztatás megfelelt-nem megfelelt minősítésével összevetve, jóval árnyaltabban, egytől – ötig pontoznak a minősítés során. Ugyancsak kiemelt jelentősége van a minősítés során a lovasoktató, túravezető, edző, szakmai és emberi kvalitásainak, nyelvtudásának. Emellett a lovarda környezete, infrastruktúrája és a turisztikai program ajánlata is sokat nyom a latba a minősítések végleges odaítélése során.

Némileg változtatva az eddigi gyakorlaton, mikor is a bizottság a helyszínen végleges döntést hozott a lovardák patkós minősítéséről, ezúttal a helyszínen csak egy ajánlást fogalmaztak meg a minősítést végző bizottsági tagok. A végleges döntést a kibővített elnökség hozta meg. Ez lehetőséget adott ara is, hogy az értékelő lapok összevetésével egy-egy a környék, illetve az ország hasonló lovardáival összevetve egy korrektebb, vállalható döntést hozzon a szövetség. Örömteli, hogy nagyon sok előremutató és pozitív tapasztalatról tudtak beszámolni a minősítést végzők. A válság ellenére is sok az új, jó infrastruktúrával rendelkező lovarda, illetve a sikeres régebbi vállalkozások is sok saját és pályázati forrást kihasználva, a fejlesztésben látják a jövő útját. Néhány elenyésző kivételtől eltekintve a legtöbb helyen a lovas személyzet képzésére is nagy gondot fordítanak. Ebben a tekintetben pozitív folyamatok indultak el. A legnagyobb változatosságot továbbra is a lovak kiképzettségében, lovagolhatóságában találták a minősítők. Összevetve a közel tíz évvel ezelőtti tapasztalatokkal, a színvonalasabb szolgáltatásra törekvő vállalkozások már megértették, hogy a vendég megtartásának legfontosabb eszköze maga a ló, és annak kiképzettsége. 

Az országos kép alapján legnagyobb többségben a három patkóval rendelkező vállalkozások vannak, amely egy jó, elfogadható színvonalat jelez. A négy és ötpatkós lovardák a kb.15- 20 %-át teszik ki a vállalkozásoknak. Van tehát tere a fejlődésnek, amely remélhetően hamarosan pályázati források bevonásával is gyorsítható lesz.

A hosszúra nyúlt ülés végén az egyebek napirendi pontban szó esett a szövetség megújult honlapjáról, amely a www.mltsz.hu címen lesz elérhető, valamint arról is, hogy a jövő évi közgyűlés helyszíne és időpontja kerüljön mihamarabb kijelölésre.