Patkós minősítés

Főbb minősítési szempontok: 

1. Környezeti szempontok 
Természeti adottságok. Parkosítás, a környezet rendje. Az épületek stílusossága, állapota. A lovas szolgáltatásra használt terület alkalmassága, rendje. Higiéniás feltételek biztosítása. 

2. A lovak tartásával, alkalmasságával kapcsolatos szempontok 
Tartástechnológiai körülmények. A lovak kiképzettségi foka. Kezelhetőség, kapcsolatteremtési készség. A szolgáltatásnak megfelelő alkalmasság. Kondicionális állapot. Egészségügyi állapot 

3. A lovas szolgáltatásokkal kapcsolatos szempontok
A lovas szolgáltatások köre. Színvonala. A szerszámok állapota, megfelelő száma, tisztasága, biztonsága, kényelme. A hely marketingje (kiadvány, információs médiák használata stb.) Szolgáltatások ár-érték aránya. 

4. Személyi tényezők 
A lovas szakember (vezető) alkalmassága. A szolgáltatást végző személyzet alkalmassága. Nyelvtudás. Baleset megelőzés, védelem, biztonság. 

5. Egyéb programok, lehetőségek 
A helyben lévő lehetőségek. A telepen kívül lévő lehetőségek. Garantált állandó rendezvények, programok. Étkeztetés minősége (helyben vagy közelben). Szállás minősége (helyben vagy közelben). 

Minősítési kategóriák: 

1-től 5-ig terjedő pontozással lettek értékelve az egyes szempontok, majd a főszempontok pontszámai az alkategóriák átlagpontjaiból kerültek kiszámításra. A pontozásban elért eredmény alapján 1-től 5 patkóig minősítették a létesítményeket. Azok a létesítmények, amelyek regisztrálásra kerültek vagy – a szolgáltatás alacsony színvonala miatt (80 %) – az 1 patkós követelményszintnek sem tudtak megfelelni, vagy újonnan alakult, illetve átépítés, beruházás alatt álló létesítmények (20%). Pontozás: Az összes elérhető pontszám: 25 pont (a fő szempontok átlagpontjainak összege) 

5 patkó: 22 pont 
4 patkó: 19 pont 
3 patkó: 17 pont 
2 patkó: 15 pont 
1 patkó: 12 pont 

Tört pontszámok esetén, mérlegelve az összes körülményt törekedni kell a magasabb osztályba sorolásra. Az értékelésnél súlyozottan figyelembe kell venni a környezetet és elsősorban a lovak állapotát, tartását, alkalmasságát. Ezekben a kérdésekben nem célszerű engedményeket tenni. 

5 patkós az a hely, amely az értékelés szerint 22 pontot ért el úgy, hogy – a fő szempontok egyikében sem 4 pont alatti az átlagpontszáma – legalább 10 db alkalmas lóval és felszereléssel rendelkezik – a lovas szolgáltatások 5 témaköréből legalább hármat képes szolgáltatni – legalább 1 fő idegen nyelvet beszélő lovas szakemberrel rendelkezik.

4 patkós az a hely, amelyik min. 19. pontos és csak egy szempont szerint lehet hármas átlagpontszáma, de ez nem lehet a 2. pont – legalább 8 alkalmas lóval rendelkezik – lovas szolgáltatások 5 témaköréből hármat képes szolgáltatni – van kapcsolódó programja – 1 fő idegen nyelvet beszélő lovas szakemberrel rendelkezik.
3 patkós az a hely, amelyik 17 pontot ér el, de a 2. és 3. szempontokban nem lehet 3-nál kevesebb az átlagpontja – lovas szolgáltatásokból két főtémakört tud nyújtani – van kapcsolódó programja – legalább 5 alkalmas lóval rendelkezik. 

2 patkós az a hely, amelyik 15 pontot ért el – legalább 4 lóval és felszereléssel rendelkezik – lovas szolgáltatások fő témaköreiből legalább kettőt képes nyújtani – van kapcsolódó programja 
1 patkós az a hely, amelyik minimum 3 alkalmas lóval és felszereléssel rendelkezik. A 2. és 3. szempont szerinti átlagpontszáma 3-nál nem lehet kevesebb. 


A MINŐSÍTÉSI BESOROLÁS OBJEKTÍV PARAMÉTEREI
(összefoglaló)5 fő szempont átlagpontszáma egyenként egyenként* Szolgáltatásban résztvevő lovak száma Szolgáltatás-típusok száma (min.)* Kötelező idegen nyelvtudás Pontszám
5 patkós >4 >10 >3 + 22-25
4 patkós >3.8 >8 >3 + 19-21
3 patkós >3.4 >5 >2 + 17-18
2 patkós >3 >4 >2 + 15-16
1 patkós >2.4 >3 >1 + 12-14


* (1) Környezeti szempontok, (2) lovak tartásával, alkalmasságával kapcsolatos szempontok, (3) lovas szolgáltatásokkal kapcsolatos szempontok, (4) személyi tényezők, (5) egyéb programok, lehetőségek.
** Oktatás, tereplovaglás, fogatozás, bemutatók, speciális szolgáltatások: vadászlovaglás, terápiás lovaglás, tenyésztés, stb.

– 5 patkós: egyik szempontnál sem lehet 4 pont alatti átlagpontszám
– 4 patkós: négyesnél nem lehet alacsonyabb a 2. szempont átlagpontszáma (lovak)
– 3, 2 és 1 patkós: hármasnál nem lehet alacsonyabb a 2. és 3. szempont átlagpontszáma (lovak, lovas szolgáltatások)
Az öt patkós minősítés megszerzéséhez az átlagpontszámnak minden főbb szempont tekintetében meg kell haladnia a 4.0-et. További feltétel, hogy a lovas turisztikai szolgáltatásnál használt lovak száma érje el a 10et, a kínálatban a lovas szolgáltatások öt témaköre közül (oktatás, tereplovaglás, fogatozás, bemutatók, speciális szolgáltatások, úgymint vadászlovaglás, terápiás lovaglás, tenyésztés stb.) legalább háromból lehessen választani, és egy vagy több idegen nyelvet tudó lovas szakember álljon rendelkezésre. Négy patkós minősítést az a hely kaphat, amely az alacsonyabb átlagpontszám, és ló létszám (de legalább 8) miatt nem kaphatott öt patkós besorolást. 
Három patkós az a hely, amelyik a lovas szolgáltatásokból két fő témakört tud nyújtani, van kapcsolódó programja és legalább 5 alkalmas lóval rendelkezik. 
A két patkós minősítés eléréséhez legalább 4 lóval kell rendelkezni, és biztosítani kell két témakört a lovas szolgáltatások köréből. 
Az egy patkós helyek legalább 3 alkalmas lóval rendelkeznek. A konkrétan meghatározható minősítő tényezők, mint a ló létszám, vagy a nyújtott lovas szolgáltatások körén túl a minősítési szempontok szerint elért átlagpontszám határozza meg a minősítést. 
A létesítmények egy része a lovas turizmus egyik speciális ágára, a lovas bemutatók szervezésére szakosodott. Ezeket a létesítményeket nem célszerű egy kategóriába helyezni a klasszikus értelemben vett lovas szolgáltatókkal. Legtöbbjük nem, vagy csak néhány lóval lovagoltat, viszont megfelelő színvonalon végzi speciális tevékenységét, és ajánlható külföldi vendégek számára is. A kategórián belül a kiemelkedően magas színvonalú bemutatós helyek külön minősítési fokozatot, a “kiemelt bemutatós” hely címet kapták. 
A ló elengedhetetlen kelléke a falusi életnek. A falusi turizmussal foglalkozó vendégfogadók jelentős hányada tart lovat, lovaglási, fogatozási lehetőséget biztosít vendégei számára kínálatának szélesítése céljából, ugyanakkor pl. az alacsony ló létszám miatt nem kaphat patkós besorolást. Ezek a létesítmények, ha elfogadható színvonalon végezték a lovas tevékenységet, a “falusi turizmus” besorolásban részesültek. 
A hagyományőrzéssel foglalkozó létesítmények szintén nem vonhatóak a kialakított feltételrendszerek alá, hiszen nem rendelkeznek istállóval, rideg tartást alkalmaznak, a vendégeik elszállásolását szolgáló jurták szintén nem összemérhetők a hagyományos szálláshelyekkel. Ugyanakkor ezek a helyek jelentős vonzással rendelkeznek, lovas tradícióink – többnyire – méltó képviselő, így ezek a létesítmények a “nomád” besorolást kapva szintén szerepelnek a minősíti rendszerben. 
További kategóriát képeznek a “ménesek” is, amelyeknek fő profilja a lótenyésztés, de emellett – melléktevékenységként – foglalkoznak turizmussal. A kínált szolgáltatásaik között elsősorban a ménes látogatás, bemutatózás szerepel, de néhány lóval folytatnak lovagoltatást, kocsizást, illetve szükség esetén a ménes több száz lovából többet is be tudnak állítani lovaglásra.

Tagfelvételi kérelemLetöltés
Patkós minősítésekLetöltés
2014. évi patkós minősítésekLetöltés
2015. évi patkós minősítésekLetöltés
Patkós minősítések_2019Letöltés