Lovak alkalmassági vizsgája

Tájékoztató a lovak alkalmassági vizsgájáról


A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008 (XII.20.) ÖM rendelet (továbbiakban Rendelet) 13/A §(1) és (2) értelmében a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal-tól (továbbiakban MKEH) megszerezhető hatósági engedély feltétele, hogy a MKEH felé bejelentett lovak alkalmassági vizsgáját a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (továbbiakban NÉBIH) felkérésére a Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség (továbbiakban MLTKSZ) elvégezze.

FOLYAMAT:

Az alkalmassági vizsga folyamata az alábbiak szerint zajlik:

1. Regisztrációs számmal rendelkező szolgáltatók esetében:

Bejelentés: A regisztrációs számmal rendelkező szolgáltatók az engedélyük megtartásához kötelesek a lovas szolgáltatásba bevont, vendég lovagoltatásával járó szolgáltatásban használt lovakat a MKEH által kiküldött formanyomtatványon (továbbiakban Bejelentő lap) bejelenteni (letölthető innen: http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok vagy a lap aljáról “Lovak bejelentése” című fájl néven).

Kitöltés: A nyomtatvány kitöltésekor „A ló alkalmasságáról szóló hatósági bizonyítvány száma (NÉBIH hat. biz.)” részt ÜRESEN kell hagyni, hiszen ezt a számot a lovak az alkalmassági vizsga során fogják megkapni, így ennek kitöltésével a szolgáltatónak nincs dolga! Erre a bejelentőre fel kell vezetni továbbá a lovarda fantázianevét is, amennyiben van. A bejelentőt a lapon található címre kell postázni.

A MKEH felé tett bejelentés után a MKEH felkeresi a NÉBIH-et a bejelentett lovak adataival, a NÉBIH pedig felkéri az MLTKSZ-t (kivéve lovasterápia és fogyatékos személyek lovagoltatása esetében), hogy a lovak alkalmassági vizsgálatát végezze el.

A kirendelésről a szolgáltató és az MLTKSZ is értesítést kap. A kirendelés után az MLTKSZ felkeresi a szolgáltatókat, és leegyezteti a vizsga időpontját, valamint az esetleges változásokat.

Az alkalmassági vizsga elvégzése után a Pontozólapokat a MLTKSZ továbbítja a NÉBIH-nek, aki ez alapján kiállítja a lovak egyedi hatósági bizonyítványát, mely 5 évig érvényes. Ezután a NÉBIH továbbítja a bizonyítvány számát a MKEH-nek, aki ezután megadja az engedélyt.

2. Új szolgáltatók esetében:

Az újonnan hatósági engedélyt igénylő szolgáltatóknak a hatályos rendeletben foglaltak szerint ki kell tölteniük a MKEH oldalán található formanyomtatványt, amely egyben a lovak bejelentését is tartalmazza (letölthető innen: http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok lejjebb görgetve, a „Lovasszolgáltatói tevékenység bejelentéséhez” menüpont alatt, vagy a lap alján)

Innentől fogva a lovak alkalmassági vizsgájának menete a fentebb leírtakkal megegyező.

AZ ALKALMASSÁGI VIZSGA MENETE

Az alkalmassági vizsga időpontjának egyeztetése a kirendelő beérkezte után történik. Az MLTKSZ keresi fel a szolgáltatókat. A gyorsabb kapcsolatfelvétel érdekében azonban célszerű egy emailt küldeni az mltszhu@gmail.com –ra.

Az ügyintézés érdekében és az egyedi Pontozólapok elkészítéséhez kérjük a szolgáltatókat, hogy töltsék ki az emailben küldött, lovak adatairól szóló táblázatot. Ekkor van lehetőségük jelezni felénk, ha változás van a kirendelőben szereplő lovak kapcsán (sérülés, tulajdonosváltás, új ló esetén stb.)
Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy az új lovakat nem elég az MLTKSZ felé jelezni, hanem a MKEH számára is el kell küldeni a Bejelentő lapot az új lovak adataival. Az MKEH rendszeresített egy nyomtatványt a plusz lovak bejelentésére, és a le nem vizsgáztatott lovak jelölésére. Külön nyomtatványt kell kitölteni azokról a lovakról, akik pluszban kerülnek bejelentésre, és külön azokról, akik a kirendelőn rajta voltak, de a hatósági ló alkalmassági vizsgán nem kerültek bemutatásra. A nyomtatványt egy-egy példányban szükséges megküldeni az MKEH és a Nébih részére is. A nyomtatvány megtalálható a lap alján “Lovak bejelentése_módosító” fájl néven.

Az MLTKSZ kizárólag olyan lovak alkalmassági vizsgáját végezheti el, melyek a vizsga napján rendelkeznek érvényes útlevéllel, és az a helyszínen bemutatatásra kerül a vizsga megkezdése előtt.

Az alkalmassági vizsga azon a telephelyen történik, amely a kirendelőben is szerepel, és ahol a lovak a szolgáltatást végzik.

Az alkalmassági vizsgához a tesztlovasokat a szolgáltatóknak kell biztosítani. Min. 2 tesztlovas szükséges.

Alkalmassági vizsga feladatai a Rendelet melléklete szerint a következők:

–   lovak megtekintése, beazonosítás
–   lábak, hátak vizsgálata, egészségügyi állapot 
–   lovak viselkedése nyergelés, vezetés közben
– lovak megtekintése nyereg alatt, lehetőleg osztályban (olyan szempontok kerülnek elbírálásra, mint például a jármódok tisztasága, együttműködő-készség, segítségekre való érzékenység, szolgáltatásnak megfelelő támaszkodás, csapatban való munka, kondíció)

ALKALMASSÁGI VIZSGA DÍJA

Alkalmassági vizsga: 5000 Ft/ló (a bizonyítvány 5 évre szól)
Útiköltség: 50 Ft+Áfa/km

Az útiköltség az alkalmassági vizsgát végző szakembernek, a helyszínen fizetendő.

Az alkalmassági vizsga díja átutalással egyenlítendő ki, az alábbi bankszámla számra:

Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség
OTP 11707024-20482420-00000000

Az átutalásról szóló igazolást az mltszhu@gmail.com e-mail címre szükséges elküldeni. Az igazolás beérkezése után kerül sor a vizsga időpontjának egyeztetésére.

PATKÓS MINŐSÍTÉS

A hatósági ló alkalmassági vizsgát megelőző patkós minősítések elévültek, ezért minden régi és új tag számára javasolt a minősítés kérése a vizsga során. A régi és leendő tagoknak is szükséges a tagfelvételi formanyomtatvány kitöltése.

A Patkós minősítés NEM azonos a lovak alkalmassági vizsgájával. A két minősítési mód sok szempontból hasonlít. Az alapvető különbség, hogy az alkalmassági vizsga egy hatósági eljárás, amit minden lovas szolgáltatásba bevonni kívánt ló esetében el kell végezni, a Patkós minősítés pedig egy önként vállalt piaci kategória. Az alkalmassági vizsga csak arról dönt, hogy az adott ló a szolgáltatás végzésére alkalmas-e, míg a Patkós minősítés az alkalmasságon túl, több szempont alapján (környezet, kiszolgálás, lovas szakember felkészültsége, lovak kiképzettségi szintje) árnyaltabb eredményt ad (1-5 patkó). 
Mivel a Patkós minősítést és az alkalmassági vizsgát is az MLTKSZ végzi, most az alkalmassági vizsgára elrendelt helyszíneknek, szolgáltatóknak lehetőségük van, hogy INGYENESEN kérhessék a Patkós minősítést. 
Ennek feltétele a Tagfelvételi kérelem kitöltése és az éves tagdíj, 12.000 Ft/ év befizetése az MLTKSZ számlájára. A Patkós minősítés főbb szempontjairól az MLTKSZ tájékozatót küld.

Az MLTKSZ 2008 óta csak regisztrációs számmal rendelkező lovardák részére végzi el a Patkós minősítést, és 2014-től csak olyan lovakat tekint meg, akik hatósági bizonyítvánnyal rendelkeznek, vagy az alkalmassági vizsgára való bejelentésük a hatóság felé megtörtént.

Kérdéseiket az mltszhu@gmail.com címre kérjük elküldeni!

Lovas szolgáltatás bejelentéseLetöltés
Lovak bejelentéseLetöltés
2014. évi hatósági ló alkalmassági vizsgák helyszínei megyei bontásbanLetöltés
2015. I. félévi hatósági ló alkalmassági vizsga helyszínei megyei bontásbanLetöltés
2015. II. félévi hatósági ló alkalmassági vizsga helyszínei megyei bontásbanLetöltés