Közgyűlési beszámoló

Közgyűlési beszámoló

1 milliárd Ft a lovas turizmusra!
Beszámoló az MLTKSZ éves közgyűléséről
Május 25 -én Lajosmizsén a Geréby Kúria Hotel és lovasudvar adott otthont a Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség éves közgyűlésének. A 200 fős tagság jelentékeny hányada, közel hatvan fő megtisztelte az eseményt, mely a hivatalos napirend szerint zajlott. Elsőként a közhasznúsági jelentést hallgatta meg a közgyűlés, melyből kiderült, hogy az elmúlt időszakban mintegy 14 millió Ft-os keretből gazdálkodott a szövetség, melyek pénzügyi forrásai a tagdíjakból, valamint a lovasturizmusban résztvevő lovak vizsgáztatásából keletkeztek. A jelentésben foglaltakat a felügyelő bizottság is előzetesen megtárgyalta és rendben levőnek találta, így a közhasznú jelentést a közgyűlés egyhangúan elfogadta.A mérleg adatok, illetve beszámolók a honlapon a dokumentumok/beszámolók menüpontból letölthetők. A következő érdemi napirendi pont az alapszabály változtatása volt, amely a szövetség lényegi működését nem érinti, csupán a PTK illetve a Civiltörvény új rendelkezéseihez kellett igazítani. Emellett közgyűlési határozattal az MLTKSZ új székhelye Budapest Aranyhal u. 4. lett.
A következő napirendi pont az elnöki beszámoló volt, melyet Lóska János tartott, melyben értékelte az előző közgyűlés óta eltelt tevékenységét, valamint az idei év terveiről is szót ejtett. Az elvégzett munkáról kiemelte, hogy a legfontosabb tevékenység a lovasturisztikai vállalkozások lovainak levizsgáztatása volt, mely feladattal a lovas szolgáltatásokról szóló törvény szerint a NÉBIH bízta meg a szervezetünket. Ez a munka nagyrészt lezajlott, több mint 2300 ló vizsgáztatását végezte el a szövetség szakembergárdája. Mindezt úgy sikerült elvégezni, hogy egyetlen érdemi panasz vagy kritika sem érte a vizsgáztatók munkáját. Ugyanakkor a tapasztalatok a szolgáltatókkal való együttműködésről nagyon pozitívak voltak. Egyúttal megköszönte a Kocsis László alelnök vezetésével dolgozó 20 fős vizsgáztató bizottság munkáját is.
A lovak vizsgáztatásával mellett lehetőség volt az MLTKSZ önkéntes patkós minősítési rendszerébe is belépni, amelyet szakembereink a lovak vizsgáztatásával párhuzamosan ingyenesen elvégeztek azoknak a szolgáltatóknak, akik ezt igényelték. A tapasztalatok itt is nagyon pozitívak voltak, hiszen a lovas vállalkozások többsége élt a lehetőséggel, így az újonnan minősített lovardákkal együtt a szövetség tagsága is jelentékenyen 200 főre emelkedett. A lovardák patkós minősítése alapján a legtöbb vállalkozás hárompatkós minősítést kapott, 38 négy patkós és 18 ötpatkós vállalkozás van ma az országban.
A minősítések illetve ló vizsgáztatások alkalmával nagyon sok helyen jelezték a szolgáltatók, hogy több helyen működik illegális lovarda a közelben, amelyek jelentékeny kárt okoznak a jogkövető vállalkozásoknak. A tagságot egyre súlyosabban érintő problémára az MLTKSZ-nek valamilyen formában érdemi választ kell keresnie a közeljövőben hangsúlyozta az elnök.
Ezután két szövetségünk által elnyert pályázattal kapcsolatos teendők kerültek napirendre.
Az egyik téma az OFI által kiírt kutatás-fejlesztési feladatok elvégzése a Bejárható Magyarország Program lovas kerettantervének implementációjához, amelyet szervezetünk az egri Eszterházy Károly Főiskolával együttműködésben fog elvégezni.

A másik nagyhorderejű nyertes pályázat, ami szövetségünk elnyert, az a GINOP 7.2.1. Aktív Turisztikai Hálózatok Infrastrukturális Fejlesztése projekt. A Magyar Közlönyben megjelent (2015. 38) 1173/2015. kormány határozat értelmében( honlapunkon a dokumentumok/ beszámolók menüpontban letölthető a kérdéses Magyar Közlöny) Az MLTKSZ több más az aktív turizmus területén működő civil (kerékpározás, kajak-kenu stb.) szervezettel együtt nevesítésre került. Az erre a célra rendelkezésre álló 3 milliárd forintból az MLTKSZ 1 milliárd forint értékű fejlesztés megvalósítására nyújtott be stratégiát. Ekkora horderejű fejlesztésre a lovas turizmus területén még nem volt példa. Prioritást a Kincsem Nemzeti Lovas Programban meghatározott Euro Horse lovas útvonal hálózat kialakításával összefüggő turisztikai fejlesztések fognak kapni. A pályázat kínálta fejlesztési lehetőségekről szövetségünk egy széleskörű egyeztetést kíván lefolytatni, az érintettekkel, ezért rövidesen egy minden megyére kiterjedő országjárásba kezdünk.
További érdemi pályázati lehetőségek is rendelkezésre fognak állni a lovasturizmus fejlesztése érdekében, különösen a leader térségekkel való együttműködésekben rejlő lehetőségeket ajánlott a tagság figyelmébe Lóska János elnök.
A pályázat elnyerésének az előzménye volt az a 11 leader térségre kiterjedő turisztikai együttműködés, melynek során az Equus Tour nonprofit Kft, a leader térségek lovasturisztikai lehetőségeinek felmérését végezte el, emellett több mint 1700 km lovastúra útvonal került GPS alapú felmérésre, és rögzítésre. Elkészült egy európai szintű turisztikai portál is, melyet a társaság térítésmentesen át ad az MLTKSz-számára működtetés céljából. Így a kormánydöntés meghozatalakor nemcsak valamiféle jövőbeli elképzelést, hanem konkrét tényeket lehetett bemutatni. Mindez döntően járult hozzá a sikerhez.
Ezután Rásky Péter alelnök kapott szót, aki bemutatta a szövetség megújuló honlapját (www.mltsz.hu) kitért a honlapon adta lehetőségekre, valamint kérte a tagság szorosabb együttműködését az őket érintő hírek, események problémák bemutatására. Hamarosan elkészül a honlap aloldala, amely a tagságunkat fogja részletesebben bemutatni, minden vállalkozásnál feltüntetve a tevékenységet rövid leírással, térképpel elérhetőségekkel és átlinkelési lehetőségekkel. Emellett honlapunkkal a gyors tájékoztatást kívánjuk szolgálni, így valamennyi az egyesületet illetve a pályázatokat érintő hír legelőször itt lesz majd elérhető.
A folytatásban szó esett még arról is, hogy a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel együttműködésben Bartha Lúcia állattenyésztő mérnökhallgató segítségével készül a lovas turisztikai ló vizsgáztatás alapján, egy a vállalkozások lóállományát részletesen bemutató statisztika. A több mint 2300 vizsgázott ló közül eddig 2026 adatai kerültek feldolgozásra, a közgyűlés időpontjáig. A pillanatnyi adatokról a szövetség honlapján is lehet tájékozódni. Amint elkészül a maga nemében páratlan teljes statisztikai adatfeldolgozás, természetesen azt is közzé tesszük. Néhány érdekes kiragadott példa, a teljesség igénye nélkül:
A lovas turisztikai vállalkozásokban az átlagos lólétszám 7,1. A lovak korcsoportonkénti megoszlásában a 7-14 éves korosztály adja a lovak gerincét, több mint 60%-os aránnyal. Nagyon érdekes a lovak származás szerinti megoszlása is. Eszerint a legtöbb a köztenyésztéses, ismert származású ló (33%) ezt követik a hagyományos fajtáink (23%), majd harmadik helyen mintegy 20 %-os részaránnyal a közelmúltban oly nagy port felvert ismeretlen származású lovak. A hagyományos fajták közül a legtöbb kisbéri, majd a lipicai a furioso -north star, a nóniusz, a hucul és a shagya-arab következik.
Ezután dr. Andor Ákos az elnökség tagja és B. Tóth Ferenc a kecskeméti Hirös Lovarda tulajdonosa kapott szót, akik az iskolai lovas kultúra – oktatással kapcsolatos pillanatnyi helyzetről számoltak be. Szövetségünk tavasszal tagságunk illetve az érintett iskolák képviselőinek több szász aláírásával megerősítve, levelet írt a miniszterelnöknek, melyben felajánlja segítségét, egyben jelzi készségét az iskolai lovasoktatás elindítása ügyében. Sikerült felvenni a kapcsolatot az ügyben illetékes Földművelésügyi Minisztérium képviselőivel is, ahol tájékozódtunk ez ügyben. A lovas szolgáltatóknak ugyanis létszükséglet volna az iskolai lovas kultúra – oktatás mielőbbi elindítása. Erre várnak minősített szolgáltatóink minősített lovaikkal, az egész országban. A legoptimistább tervek szerint mintegy 50 ezer gyerek lovas kultúra – oktatására kerülhet sor az országban. Fele létszám, mintegy 25 ezer a mindennapos testnevelés keretében, nagyjából 35 órában tanulhatna a lóról, a másik 25 ezer gyerek pedig az erdei iskolához hasonlatosan lovastáborokban vehetne részt.
Az idő viszont sürget, ugyanis a területileg Illetékes oktatási intézmény fenntartó központoknak (Klik) még május folyamán jelezni kell, hogy mely iskola tart igényt a lovas kultúra – oktatásra, ugyanis a jövő tanév költségvetésébe ezt be kell tervezni. Így aztán kétséges, hogy ez minden helyen megtörténhet-e a szűkös időkorlát miatt.
A tagság az elhangzott beszámolókat elfogadta, majd egy közös ebéddel és kötetlen beszélgetéssel ért véget az esemény. A pályázatokkal kapcsolatos további fejleményekről részletesen beszámolunk az MLTKSz honlapján (www.mltsz.hu) illetve hivatalos szaklapunkban a Lovaséletben