Objektíven a lovak alkalmassági vizsgájáról

Objektíven a lovak alkalmassági vizsgájáról

Az utóbbi időben a sajtóban ellentmondásos, sokszor minden alapot nélkülöző hírek jelennek meg, már-már folyik a negatív hangulatkeltés a lovas szolgáltatók lóállományának alkalmassági vizsgájáról, melyet kormányrendelet ír elő.

Sajnálatos módon maga a lovas szakma is megosztott ebben a rendkívül lényeges ügyben. Jó-e az, ha valaki megvizsgálja, milyen lovakon folyik a hivatalos lovagoltatás hazánkban. Utánajártunk tehát, mi a helyzet a témában, mi a teendő, s mivel jár a vállalkozások számára a lovak alkalmassági vizsgája, egyszerűen szólva a lovak minősítése.

Az alkalmassági vizsga menete

A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008 ÖM-rendelet értelmében a lovas vállalkozóknak a MKEH-nél a megszerezhető hatósági engedély feltétele, hogy a vállalkozásban bejelentett lovaknak az új meghosszabbított határidő értelmében ez év (2014.) december 31-éig át kell esniük az alkalmassági vizsgán, melyet a NÉBIH (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) felkérésére az MLTKSZ (Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség) végez.

Az első lépés a lovak bejelentése. Ha a vállalkozás már rendelkezik regisztrációs számmal (van engedélye), akkor az MKEH már a törvény értelmében kiküldte a bejelentőlapokat, illetve azok letölthetők a http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok oldalról. A szolgáltatónak a formanyomtatványon be kell jelentenie a szolgáltatásban résztvevő lovakat. Itt a ló nevét, az azonosítás módját (bélyegzés, tetoválás vagy chip száma), valamint a lóútlevél számát kell feltüntetni. (Értelemszerűen induló vállalkozásnál az egész vállalkozás-bejelentő formanyomtatványt ki kell tölteni.)

Fontos: „A ló alkalmasságáról szóló hatósági bizonyítvány száma (NÉBIH hat. biz.)” mezőt üresen kell hagyni, mert ezt a számot a lovak a vizsga során fogják megkapni. A bejelentőlapon fel kell tüntetni továbbá a lovarda nevét, fantázianevét is! Ezután a bejelentőlapon található címre postán el kell küldeni.

A bejelentés után az MKEH felkeresi a NÉBIH-et a bejelentett lovak adataival, a NÉBIH pedig felkéri az MLTKSZ-t, hogy a lovak alkalmassági vizsgálatát végezze el. (Kivéve a lovasterápias lovak esetén). A felkérésről a szolgáltató is értesítést kap. Ezután az MLTKSZ felkeresi a szolgáltatókat, és egyezteti velük a vizsga időpontját. A lovakat a használati célnak megfelelően vizsgáztatják le (lovaglás, futószárazás, fogatozás). Nagyon fontos, hogy egyes híresztelésekkel szemben nem kell a lovakat sehova sem szállítani, a vizsga helyben, a lovardában zajlik majd le, ahol a tesztlovasokat (min. 2 lovast) a lovarda biztosítja, tehát nem a vizsgabizottság fog a lovakra felülni, hanem a lovak mindennapi munkáját fogják elbírálni. Nincs szó sem díjlovagló program, sem díjugrató parcours végrehajtásáról. Legcélszerűbb a lovakat osztálymunkában bemutatni. Az elbírálás során figyelembe veszik a jármódok tisztaságát, a segítségekre való együttműködést, a lovak viselkedését egymás közt és a lovas alatt. A nyereg alatti munka mellett az MLKTSZ szakemberei elvégzik a lovak beazonosítását, felmérik a használhatóságukat befolyásoló egészségi állapotukat (lábak, hát, kondíció, ápoltság stb.). Pontot kapnak a lovak az előkészületek során mutatott kezelhetőségükre is. Nincs szó tehát másról, mint hogy a lovaknak demonstrálniuk kell a mindennapi lovardai használatban velük végezhető munkát. Az alkalmassági vizsga elvégzése után a pontozólapokat az MLTKSZ elküldi a NÉBIH-nek, amely nyilvántartást vezet a lovakról. Ez a szervezet továbbítja a bizonyítvány számát az MKEH részére, amely megadja az engedélyt.

A vizsgáztatást végző szakembereket az MLTKSZ delegálja. Kiválasztásuknál szempont volt, hogy közöttük mindenki hosszú évek lovardai gyakorlatával és magas szintű szakmai végzettséggel, gyakorlattal rendelkezzen. Mivel e sorok írója is érintett, el kell mondani azt is, hogy vállalkozó és vizsgáztató egy oldalon áll, mégpedig az igényes szakmaiság oldalán, senkinek sem a lovas vállalkozások ellehetetlenítése a célja. A vizsgáztatást végzők névsora és rövid életrajza mindenki számára elérhető a szövetség honlapján: www.equi.hu

Az alkalmassági vizsga ára lovanként ötezer forint, amely öt évre szól, tehát évi ezer Ft/ló költség terheli a vállalkozót. Lehet azon vitatkozni, hogy ez sok vagy kevés, mindenesetre mondjuk a sportló regisztrációs díjakhoz képest elenyésző összeg. Nyilván a vállalkozónak minden fillér számít, azonban azt is figyelembe kell venni, hogy a lovardai alkalmassági vizsgával rendelkező ló fel fog értékelődni a piacon. Így a kiadás a ló értékében minden bizonnyal megtérül. Arról nem is beszélve, hogy emellett a vállalkozónak is garanciát jelent, hogy dokumentum bizonyítja majd, hogy működését olyan lovakkal végzi, amelyek a lovasturizmus céljára alkalmasak. A lovardába érkező vendégek számára is megnyugtató, hogy olyan lovakra ülnek majd fel, amelyet előtte erre a célra alkalmasnak találtak.