Lovak alkalmassági vizsgája

Lovak alkalmassági vizsgája

Tájékoztató a lovak alkalmassági vizsgájáról

A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008 (XII.20.) ÖM rendelet (továbbiakban Rendelet) 13/A §(1) és (2) értelmében a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal-tól (továbbiakban MKEH) megszerezhető hatósági engedély feltétele, hogy a MKEH felé bejelentett lovak alkalmassági vizsgáját a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (továbbiakban NÉBIH) felkérésére a Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség (továbbiakban MLTKSZ) elvégezze.

FOLYAMAT:

Az alkalmassági vizsga folyamata az alábbiak szerint zajlik:

1. Regisztrációs számmal rendelkező szolgáltatók esetében:

Bejelentés: A regisztrációs számmal rendelkező szolgáltatók az engedélyük megtartásához kötelesek a lovas szolgáltatásba bevont, vendég lovagoltatásával járó szolgáltatásban használt lovakat a MKEH által kiküldött formanyomtatványon (továbbiakban Bejelentő lap) bejelenteni (letölthető innen: http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok vagy a lap aljáról “Lovak bejelentése” című fájl néven).

Kitöltés: A nyomtatvány kitöltésekor „A ló alkalmasságáról szóló hatósági bizonyítvány száma (NÉBIH hat. biz.)” részt ÜRESEN kell hagyni, hiszen ezt a számot a lovak az alkalmassági vizsga során fogják megkapni, így ennek kitöltésével a szolgáltatónak nincs dolga! Erre a bejelentőre fel kell vezetni továbbá a lovarda fantázianevét is, amennyiben van. A bejelentőt a lapon található címre kell postázni.

A MKEH felé tett bejelentés után a MKEH felkeresi a NÉBIH-et a bejelentett lovak adataival, a NÉBIH pedig felkéri az MLTKSZ-t (kivéve lovasterápia és fogyatékos személyek lovagoltatása esetében), hogy a lovak alkalmassági vizsgálatát végezze el.

A kirendelésről a szolgáltató és az MLTKSZ is értesítést kap. A kirendelés után az MLTKSZ felkeresi a szolgáltatókat, és leegyezteti a vizsga időpontját, valamint az esetleges változásokat.

Az alkalmassági vizsga elvégzése után a Pontozólapokat a MLTKSZ továbbítja a NÉBIH-nek, aki ez alapján kiállítja a lovak egyedi hatósági bizonyítványát, mely 5 évig érvényes. Ezután a NÉBIH továbbítja a bizonyítvány számát a MKEH-nek, aki ezután megadja az engedélyt.

2. Új szolgáltatók esetében:

Az újonnan hatósági engedélyt igénylő szolgáltatóknak a hatályos rendeletben foglaltak szerint ki kell tölteniük a MKEH oldalán található formanyomtatványt, amely egyben a lovak bejelentését is tartalmazza (letölthető innen: http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok lejjebb görgetve, a „Lovasszolgáltatói tevékenység bejelentéséhez” menüpont alatt, vagy a lap alján)

Innentől fogva a lovak alkalmassági vizsgájának menete a fentebb leírtakkal megegyező.

AZ ALKALMASSÁGI VIZSGA MENETE

Az alkalmassági vizsga időpontjának egyeztetése a kirendelő beérkezte után történik. Az MLTKSZ keresi fel a szolgáltatókat. A gyorsabb kapcsolatfelvétel érdekében azonban célszerű egy emailt küldeni az mltszhu@gmail.com –ra.

Az ügyintézés érdekében és az egyedi Pontozólapok elkészítéséhez kérjük a szolgáltatókat, hogy töltsék ki az emailben küldött, lovak adatairól szóló táblázatot. Ekkor van lehetőségük jelezni felénk, ha változás van a kirendelőben szereplő lovak kapcsán (sérülés, tulajdonosváltás, új ló esetén stb.)
Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy az új lovakat nem elég az MLTKSZ felé jelezni, hanem a MKEH számára is el kell küldeni a Bejelentő lapot az új lovak adataival. Az MKEH rendszeresített egy nyomtatványt a plusz lovak bejelentésére, és a le nem vizsgáztatott lovak jelölésére. Külön nyomtatványt kell kitölteni azokról a lovakról, akik pluszban kerülnek bejelentésre, és külön azokról, akik a kirendelőn rajta voltak, de a hatósági ló alkalmassági vizsgán nem kerültek bemutatásra. A nyomtatványt egy-egy példányban szükséges megküldeni az MKEH és a Nébih részére is. A nyomtatvány megtalálható a lap alján “Lovak bejelentése_módosító” fájl néven.

Az MLTKSZ kizárólag olyan lovak alkalmassági vizsgáját végezheti el, melyek a vizsga napján rendelkeznek érvényes útlevéllel, és az a helyszínen bemutatatásra kerül a vizsga megkezdése előtt.

Az alkalmassági vizsga azon a telephelyen történik, amely a kirendelőben is szerepel, és ahol a lovak a szolgáltatást végzik.

Az alkalmassági vizsgához a tesztlovasokat a szolgáltatóknak kell biztosítani. Min. 2 tesztlovas szükséges.

Alkalmassági vizsga feladatai a Rendelet melléklete szerint a következők:

–   lovak megtekintése, beazonosítás
–   lábak, hátak vizsgálata, egészségügyi állapot 
–   lovak viselkedése nyergelés, vezetés közben
– lovak megtekintése nyereg alatt, lehetőleg osztályban (olyan szempontok kerülnek elbírálásra, mint például a jármódok tisztasága, együttműködő-készség, segítségekre való érzékenység, szolgáltatásnak megfelelő támaszkodás, csapatban való munka, kondíció)

ALKALMASSÁGI VIZSGA DÍJA

Alkalmassági vizsga: 5000 Ft/ló (a bizonyítvány 5 évre szól)
Útiköltség: 50 Ft+Áfa/km

Az útiköltség az alkalmassági vizsgát végző szakembernek, a helyszínen fizetendő.

Az alkalmassági vizsga díja átutalással egyenlítendő ki, az alábbi bankszámla számra:

Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség
OTP 11707024-20482420-00000000

Az átutalásról szóló igazolást az mltszhu@gmail.com e-mail címre szükséges elküldeni. Az igazolás beérkezése után kerül sor a vizsga időpontjának egyeztetésére.

PATKÓS MINŐSÍTÉS

A hatósági ló alkalmassági vizsgát megelőző patkós minősítések elévültek, ezért minden régi és új tag számára javasolt a minősítés kérése a vizsga során. A régi és leendő tagoknak is szükséges a tagfelvételi formanyomtatvány kitöltése.

A Patkós minősítés NEM azonos a lovak alkalmassági vizsgájával. A két minősítési mód sok szempontból hasonlít. Az alapvető különbség, hogy az alkalmassági vizsga egy hatósági eljárás, amit minden lovas szolgáltatásba bevonni kívánt ló esetében el kell végezni, a Patkós minősítés pedig egy önként vállalt piaci kategória. Az alkalmassági vizsga csak arról dönt, hogy az adott ló a szolgáltatás végzésére alkalmas-e, míg a Patkós minősítés az alkalmasságon túl, több szempont alapján (környezet, kiszolgálás, lovas szakember felkészültsége, lovak kiképzettségi szintje) árnyaltabb eredményt ad (1-5 patkó). 
Mivel a Patkós minősítést és az alkalmassági vizsgát is az MLTKSZ végzi, most az alkalmassági vizsgára elrendelt helyszíneknek, szolgáltatóknak lehetőségük van, hogy INGYENESEN kérhessék a Patkós minősítést. 
Ennek feltétele a Tagfelvételi kérelem kitöltése és az éves tagdíj, 12.000 Ft/ év befizetése az MLTKSZ számlájára. A Patkós minősítés főbb szempontjairól az MLTKSZ tájékozatót küld.

Az MLTKSZ 2008 óta csak regisztrációs számmal rendelkező lovardák részére végzi el a Patkós minősítést, és 2014-től csak olyan lovakat tekint meg, akik hatósági bizonyítvánnyal rendelkeznek, vagy az alkalmassági vizsgára való bejelentésük a hatóság felé megtörtént.

Kérdéseiket az mltszhu@gmail.com címre kérjük elküldeni!